הפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטיות וסטודנטים #23

מוזמנים ומוזמנות להגיש אלינו סרטים למסגרות השונות.

אנא קראו בתשומת לב את תקנון התחרות לפני ההגשה.

 

Tel Aviv International Student Film Festival #23

We kindly invite you to submit your film to the different competitions.

Please read carefully the terms and condition of the competition before submitting.


התחרות הבינלאומית

התחרות הבינלאומית מציגה זווית צעירה וחדשנית על הקולנוע, בהצגתה את דור העתיד של הקולנוע העולמי.

 • ההגשה יכולה להיעשות רק על ידי נציג/ה בית הספר
 • סרטים שהפקתם הסתיימה לאחר ינואר 2020
 • סרטים עד 30 דק'
 • כל בית ספר רשאי להגיש לתחרות עד 3 סרטים.

 

The International Competition

The International Competition offers young, fresh and original perspectives on cinema and represents the new generation of international cinema.

 • Films can be submitted only by the school’s representative.
 • Films that were produced after January 2020.
 • Films that are up to 30 min.
 • Each film school may submit up to 3 films.

Terms and conditions

 

התחרות הישראלית

התחרות הישראלית חושפת מדי שנה את מיטב הסרטים הקצרים שנוצרו בשנה האחרונה בבתי הספר לקולנוע ברחבי הארץ.

 • ההגשה יכולה להיעשות רק על ידי נציג/ה בית הספר
 • סרטים שהפקתם הסתיימה לאחר ינואר 2020
 • סרטים עד 30 דק'

 

The Israeli Competition

The Israeli competition reveals the leading short films that were made in 2020-2021 in films schools across the country.

 • Films can be submitted only by the school’s representative.
 • Films that were produced after January 2020.
 • Films that are up to 30 min.

Terms and conditions

 

תחרות הסרט העצמאי הקצר

תחרות הסרט העצמאי הקצר היא פלטפורמה להקרנת סרטים קצרים ישראלים במטרה לעודד יצירה קולנועית עכשווית. מדי שנה משתתפים בתחרות יוצרות ויוצרים בעלי תעוזה וקול ייחודי בעשייה המקומית.

 • ההגשה פתוחה ליוצרות ויוצרים עצמאיים שאינם סטודנטיות/סטודנטים
 • סרטים שהפקתם הסתיימה לאחר ינואר 2020
 • סרטים עד 40 דק'

 

The Independent Competition

The independent competition offers a screening platform of Israeli short films in order to encourage contemporary cinematic creation. The independent films represent a unique voice in the local film industry.

 • Submission is open to independent filmmakers who are NOT STUDENTS.
 • Films that were produced after January 2020.
 • Films that are up to 40 min.

Terms and conditions

 

התערוכה והתחרות הבינלאומית למדיה דיגיטלית

התחרות הבינלאומית למדיה דיגיטלית תציג השנה בפעם השלישית תערוכה של פרויקטים נרטיביים שיצרו סטודנטיות וסטודנטים מכל העולם, בפלטפורמות דיגיטליות שונות - מציאות מדומה, רבודה, על גבי מיצבים אינטראקטיביים, פלטפורמות מבוססות רשת ובינה מלאכותית.

 • פרויקטים יכולים להיות מוגשים בפורמטים - Narrated Projects in VR /AR / Spherical Videos, Interactive Web & Installations
 • ההגשה פתוחה לסטודנטיות וסטודנטים

 

The International Digital Media Exhibition and Competition

In its 3rd edition, the International Digital Media Competition will present an exhibition, created by students from the all over the world, which will include Virtual Reality, Augmented Reality, Interactive installations, Web and Artificial Intelligence platforms.

 • Projects can be submitted in the following formats – Narrated Projects in VR / AR / Spherical Videos, Interactive Web & Installations
 • Submission is open for students.

Terms and conditions

 

נקודת תצפית: התחרות לאמנות וידאו וקולנוע ניסיוני

התחרות מוקדשת ליוצרים ויוצרות צעירים, סטודנטים ובוגרים טריים של האקדמיות השונות ברחבי הארץ, הנעים בעבודתם בטווח שבין אמנות פלסטית לקולנוע.

 • ההגשה פתוחה לסטודנטים משנה ד' ומעלה ובוגרים עד 5 שנים מסיום הלימודים.
 • סרטים עד 30 דק'.
 • סרטים שהפקתם הסתיימה לאחר ינואר 2019.

 

The LookOut Competition of Experimental Film and Video

The competition focuses on young artists, students and recent graduates of the varied academies in Israel, whom their work is based on the spectrum between fine art and cinema.

 • Submission is open to students from forth year and above, and graduates 5 years from now.
 • Projects that are up to 30 min.
 • Films that were produced after January 2019.

Terms and conditions