הפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטיות וסטודנטים מתקיים מדי שנה בחודש יוני בסינמטק תל-אביב וברחבי העיר ומציג למעלה מ-150 סרטים קצרים מהארץ ומהעולם במסגרות תחרותיות. פעילות הפסטיבל מתקיימת הודות לעשרות סטודנטים מתנדבים אשר אוצרים את התכנים ומפיקים את האירועים השונים בפסטיבל.

הפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטיות וסטודנטים שואף לקדם את היצירה הסטודנטיאלית ופורמט הסרט הקצר בארץ ובעולם.

אנו מזמינים אתכן ואתכם להגיש אלינו סרטים למסגרות השונות.

אנא קראו בתשומת לב את תקנון התחרות לפני ההגשה.

 

The International student film festival takes place in Tel Aviv Cinematheque every summer and screen more than 150 short films in a variety of competitions. Students that are driven purely by their love for cinema, have run the festival voluntarily, and are in charge of producing the different events it includes.

The festivals goal is to celebrate the unique, fresh and daring voice of the young generation of filmmakers, and help to promote short films from all around the world.

We kindly invite you to submit your film to the different competitions.

Please read carefully the terms and condition of the competition before submitting.


התחרות הבינלאומית

התחרות הבינלאומית מציגה זווית צעירה וחדשנית על הקולנוע, בהצגתה את דור העתיד של הקולנוע העולמי.

 • ההגשה יכולה להיעשות רק על ידי נציג/ה בית הספר
 • סרטים שהפקתם הסתיימה לאחר ינואר 2019
 • סרטים עד 30 דק'
 • כל בית ספר רשאי להגיש לתחרות עד 3 סרטים.

 

The International Competition

The International Competition offers young, fresh and original perspectives on cinema and represents the new generation of international cinema.

 • Films can be submitted only by the school’s representative.
 • Films that were produced after January 2019.
 • Films that are up to 30 min.
 • Each film school may submit up to 3 films.

Terms and conditions

 

התחרות הישראלית

התחרות הישראלית חושפת מדי שנה את מיטב הסרטים הקצרים שנוצרו בשנה האחרונה בבתי הספר לקולנוע ברחבי הארץ.

 • ההגשה יכולה להיעשות רק על ידי נציג/ה בית הספר
 • סרטים שהפקתם הסתיימה לאחר ינואר 2019
 • סרטים עד 30 דק'

 

The Israeli Competition

The Israeli competition reveals the leading short films that were made in 2019-2020 in films schools across the country.

 • Films can be submitted only by the school’s representative.
 • Films that were produced after January 2019.
 • Films that are up to 30 min.

Terms and conditions

 

התחרות הסרט העצמאי הקצר

תחרות הסרט העצמאי הקצר היא פלטפורמה להקרנת סרטים קצרים ישראלים במטרה לעודד יצירה קולנועית עכשווית. מדי שנה משתתפים בתחרות יוצרות ויוצרים בעלי תעוזה וקול ייחודי בעשייה המקומית.

 • ההגשה פתוחה ליוצרות ויוצרים עצמאיים שאינם סטודנטיות/סטודנטים
 • סרטים שהפקתם הסתיימה לאחר ינואר 2019
 • סרטים עד 40 דק'

 

The Independent Competition

The independent competition offers a screening platform of Israeli short films in order to encourage contemporary cinematic creation. The independent films represent a unique voice in the local film industry.

 • Submission is open to independent filmmakers who are NOT STUDENTS.
 • Films that were produced after January 2019.
 • Films that are up to 40 min.

Terms and conditions

 

נקודת תצפית: התחרות לאמנות וידאו וקולנוע ניסיוני

התחרות מוקדשת ליוצרים ויוצרות צעירים, סטודנטים ובוגרים טריים של האקדמיות השונות ברחבי הארץ, הנעים בעבודתם בטווח שבין אמנות פלסטית לקולנוע.

 • ההגשה פתוחה לסטודנטים משנה ד' ומעלה ובוגרים עד 5 שנים מסיום הלימודים.
 • סרטים עד 30 דק'.
 • סרטים שהפקתם הסתיימה לאחר ינואר 2018.

 

The LookOut Competition of Experiment Film and Video

The competition focuses on young artists, students and recent graduates of the varied academies in Israel, whom their work is based on the spectrum between fine art and cinema.

 • Submission is open to students from forth year and above, and graduates 5 years from now.
 • Projects that are up to 30 min.
 • Films that were produced after January 2018.

Terms and conditions

 

תחרות אונליין לסרטי סטודנטיות וסטודנטים

אנו מזמינים סטודנטיות וסטודנטים מכל העולם להגיש סרטים קצרים מכל הז'אנרים למהדורה הראשונה של תחרות האונליין שתיערך בפלטפורמה האינטרנטית החדשה של הפסטיבל. התכנים יהיו זמינים לצפייה לקהל בכל רחבי העולם במהלך הפסטיבל ובשבוע שלאחריו, על ידי רכישת כרטיס צפייה אינטרנטי.

 • סרטים עד 7 דק'
 • ההגשה פתוחה לסטודנטיות וסטודנטים עם ניסיון של שנתיים מלאות לפחות במוסד לימודי
 • סרטים שהפקתם הסתיימה לאחר ינואר 2019

 

The Online Student Film Competition

We welcome students from around the world to submit their short film to the first edition of the online competition, which will take place in the festival's new digital platform. The films will be available for viewing by the wide international audience during the festival and a week after by purchasing an online ticket.

 • Films that are up to 7 min.
 • Submission is open to students with at least two year experience in film school.
 • Films that were produced after January 2019.

Terms and conditions

 

לחשוב בתמונות: תכנית לחיבורי וידאו ועבודות וידאוגרפיות

התכנית תעניק במה לתחומי המחקר והביקורת הוידאוגרפיים, בתוך ומחוץ לאקדמיה, ולעודד את הדיאלוג בין תחומי היצירה, המחקר והביקורת הקולנועיים.

 • ההגשה פתוחה עבור סטודנטים, בוגרות, מרצים וחוקרות ממוסדות אקדמיים ברחבי העולם, יוצרים, מבקרים וחוקרים עצמאיים.
 • כל מגיש/ה רשאי/ת להגיש עד שתי עבודות.
 • חיבורים עד 20 דק׳.
 • יבחנו רק עבודות אשר נוצרו אחרי ינואר 2018.

 

Thinking Images: The Program of Video Essays and Videographic Work

The Videographic will provide a platform for the presentation of prominent and innovative examples of audiovisual essays and other videographic works, as a burgeoning form of scholarship in the 21st century, and encourage dialogue among the fields of film and media production, criticism and scholarship.

 • Submission is open for students, teachers, scholars, critics and filmmakers.
 • Each person can submit no more than two works.
 • Submitted projects must be no longer than 20 min.
 • Submitted videos must be created no earlier than January 2018.